Anjou-kutatások
Share

Az Anjou-térségek kutatása

A honlap célja, hogy egységes felületet biztosítson azon kutatások számára, amelyek az Anjou-térségekre irányulnak. Az oldal egyben fórumul is kíván szolgálni az információcsere számára, és kutatási segédleteket kínál a társadalom- és az intézménytörténet művelőinek. Az oldalt létrehozó kutatócsoport egy projekt keretében alakult meg: a program a tisztségviselők mobilitásának vizsgálatát célozta meg azokon a területeken, amelyek a provence–szicíliai Anjou-dinasztia két háza, valamint a magyarországi és lengyelországi oldalágak uralma alatt álltak. Az EUROPANGE nevet viselő kutatási program az Agence nationale de la recherche anyagi támogatásának köszönhetően 2014 és 2018 között működött az École française de Rome-mal kötött ötéves szerződés ( 4. témacsoport: „Le laboratoire politique et social italien / Itália társadalmi és politikai műhelye”, 11. téma: „Droit és institutions / Jog és intézmények”: „Les officiers de l’Europe angevine, XIIIeXVe siècle / Az Anjouk Európájának tisztségviselői, 13–15. század”) keretében. Utóbbi intézmény 2010 óta nyújtott töretlen támogatása – és a medievisztikai  kutatások igazgatójának pártfogása – újabb lendületet adott a kutatási területnek.

Jelen oldal illeszkedik abba a számos publikációval fémjelzett megújulási folyamatba, amely az 1990-es évek óta tapasztalható a különböző kutatócsoportok és kutatói nemzedékek által művelt ún. Anjou-kutatások területén. Ezen vizsgálatok dinamizmusa a második világháborút követően megtört – a Nápolyi Állami Levéltár (Archivio di Stato di Napoli) regisztrumainak 1943-ban bekövetkezett pusztulása kedvét szegte ugyanis a kutatóknak. A regisztrumok rekonstruálása – a nápolyi levéltárosok és az Accademia Pontaniana égisze alatt – előkészítette a történeti kutatások reneszánszát. Kezdetben az első nápolyi uralkodóknak szentelt monográfiák – különösen Peter Herde és Joachim Goebbels főként szentszéki forrásokra támaszkodó munkái – jelezték a megújuló érdeklődést, 1995 óta pedig nemzetközi konferenciák tanúskodnak a jelenségről. Az École française de Rome és az Olasz Középkortörténeti Intézet (Instituto Storico per il Medioevo), támogatásának köszönhetően valósulhatott meg a nemzetközi keretek között zajló kutatások első fázisa: az együttműködés eredményeképpen létrejött bevezető kötet, amely az Anjouk államát állítja középpontjába (L’État angevin), kulcsfontosságú alapmű. 1998 és 2011 között újabb történésztalálkozók tették lehetővé ismereteink gyarapodását az Anjou-monarchiáról, a nemességről, a kormányzás módszereiről, a diplomáciáról, a klerikusok műveltségéről, a személyes érintkezésekről és a társadalmi kapcsolathálóról. Az Università degli Studi di Napoli Federico II és Giuseppe Galasso professzor mellett ezeket az angers-i és az aix-marseille-i egyetemek, valamint a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem is támogatták. Az EUROPANGE program 2013 és 2017 között évente szervezett konferenciákkal járult hozzá ahhoz, hogy a korábbi lendület ne törjön meg. A nagyobb közönség számára kiállítások közvetítik az eredményeket.

 

Prozopográfiai adatbázis

Ebben a megújult keretben kínál az Anjou-kutatások honlapja segédleteket a medievisztika számára. A segédeszközök sorában az első az Anjou-tartományok központi és helyi tisztségviselőinek prozopográfiai adatbázisa (13–15. század), amelyet az UMR LIRIS informatikai kutatólaboratórium dolgozott ki Maryvonne Miquel és Anne Tchounikine vezetése alatt.

 

Korpusz, online publikációk

Második helyen kell említenünk a digitalizált kéziratok szándékaink szerint folyamatosan bővülő korpuszát. Végül egy online publikációknak szentelt felület biztosít hozzáférést egyfelől időszaki kiadványokhoz – ezek sorában a Mémoire des princes angevins és a Provence historique c. folyóiratokhoz –, másfelől a Kiadatlan dokumentumok gyűjteményéhez, amely részint online forráskiadványokat, részint a már kiadott forrásokkal kapcsolatos kutatási segédleteket (pl. Leopardo da Foligno általános összeírása Provence-ban) tartalmaz.

 

Információk

Végezetül bibliográfiák, a szakmai rendezvényekre és a folyamatban lévő doktori munkákra vonatkozó hírek, az Anjou-térségek kutatásával kapcsolatos honlapok, egyesületek és projektek listái egészítik ki az erre a politikai szférára irányuló kutatások elősegítését és az eredmények terjesztését célzó információbázist.


Néhány szakirodalmi mérföldkő

Monográfiák

 

 

 

 

 

Anjou-konferenciák

1972, Róma : Colloquio italo-ungherese sul tema : Gli Angioini di Napoli e di Ungheria, Roma, 23-24 maggio 1972, Accademia delle scienze di Ungheria   e Accademia nazionale dei Lincei, Rome, 1974.

 

 

 

 

1982, Palermó, Trapani, Erice: La società mediterranea all'epoca del Vespro, 11o Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Palermo, Trapani, Erice, 23 - 30 aprile 1982, Palermo, 1983-1984 (4 vol.).

 

 

 

 

1995, Róma : L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle. Actes du colloque international de Rome-Naples (1995), Rome, 1998.

 

 

 

 

 

1998, Angers : Coulet N. et Matz J.-M. (dir), La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international d’Angers (1998), Rome, 2000.

 

 

 

 

2001, Berlin : Michalsky T. (dir), Medien der Macht. Kunst zur Zeit der Anjous in Italien, Berlin, 2001.

 

 

 

 

2002, Aix-en-Provence [calenda.org] : Boyer J.-P., Mailloux A. et Verdon L. (dir), La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIIIe et XIVe siècles. Théories et pratiques. Actes du colloque international d’Aix-en-Provence (2002), Rome, 2005.

 

 

 

 

2002, Angers : De Cevins M.-M., Matz J.-M. (dir), Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires angevins (milieu du XIIIe - fin du XVe siècle). Actes du colloque international d’Angers, (2002), Rome, 2005.

 

 

 

 

2002, Bari : Musca G. (dir), Le eredità normanno-sveve nell’età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno, Atti delle XV giornate normanno-sveve, Bari, 22-25 ottobre 2002, Bari, 2005.

 

 

 

 

2003, Angers : Tonnerre N.-Y. et Verry É. (dir), Les princes angevins du XIIIe au XVe siècle. Un destin européen, Rennes, 2003.

 

 

 

 

2004, Torino : Comba (a cura di), Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), Milano 2006.

 

 

 

 

2007, Szeged, Visegràd, Budapest : Kordé Z., Petrovics I. dir., La diplomatie des États angevins aux XIIIe et XIVe siècles. Actes du colloque international de Szeged, Visegràd et Budapest, 13-16 septembre 2007, Roma-Szeged, 2010.

 

 

 

 

2008, Salerno : Peduto P., Santoro A.M. (a cura di), Archeologia dei castelli nell’Europa angioina (secoli XIII-XV), Atti del convegno internazionale, Salerno 10-12 novembre 2008, Firenze, Edizioni all’insegna del giglio, 2011.

 

 

 

 

2008, Fréjus : Boyer J.-P., Pécout Th. (dir), La Provence et Fréjus sous la première maison d’Anjou, 1246-1382, Actes du colloque de Fréjus, 4-5 octobre 2008, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence

 

 

 

 

2009, Angers : Matz J.-M., Tonnerre N.-Y. (dir), René d’Anjou (1409-1480) : Pouvoirs et gouvernement. Actes du colloque international d’Angers (2009), Rennes, 2011.

 

 

 

 

2009, Toulouse : Bouchet Fl. (dir), René d’Anjou, écrivain et mécène (1409-1480), Turnhout, Brepols (Texte, codex et contexte 13), 2011.

 

 

 

 

2009, Aix-en-Provence : Connochie-Bourgne Ch., Gontero-Lauze V. (dir), Les arts et les lettres en Provence au temps du roi René, Aix-en-Provence, PUP, 2013, coll. Senefiance 59.

 

 

 

 

2011, Aix-en-Provence [calenda.org] : Boyer J.-P. (dir), Identités angevines. Entre Provence et Naples (XIIIe-XVe siècle), colloque international d’Aix-en-Provence, 20-22 octobre 2011, Aix-en-Provence, 2016.

 

 

 

 

2018, Trier [academia] : Clemens L., Krüger J. dir., Beharrung und Innovation in Süditalien unter den frühen angiovinischen Herrschern im 13. und 14. Jahrhundert. Persistenza e innovazione nell’Italia meridionale sotto le dinastie angioine del Duecento e del Trecento (Trier, 8-10 November 2018).

Az EUROPANGE éves konferenciái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiállítások

 • 1980-1981, Angers : Verry E. (dir), Le roi René à l'occasion de la commémoration du cinquième centenaire de sa mort, Angers, 1981.
 • 1981, Aix-en-Provence : Coutagne D. (dir), Le roi René en son temps (1382-1482), Aix-en-Provence, 1981.
 • 1981, Avignon : Mognetti E., Francesco Laurana, sculpteur du roi René en Provence, Aix-en-Provence, 1981.
 • 1981, Paris : Mérindol C. de (dir), Le roi René (1409-1480). Décorations de ses chapelles et demeures, Paris, 1981.
 • 1981, Tarascon : Giordanengo G. et Villard M., La Provence au temps du roi René, Marseille, 1981.
 • 1981, Tarascon : Coulet N. et al. (ed.), Le roi René. Le prince, le mécène, l’écrivain, le mythe, Aix-en-Provence, 1982.
 • 1988, Angers : Verry E. et Pipon B. (dir), "Quand le duc s’appelait Louis". Louis Ier et Louis II, ducs d'Anjou (1360-1417), Angers, 1998.
 • 1988, Marseille: I. Bonnot-Rambaud (ed.), Marseille et ses rois de Naples : la diagonale angevine, 1265-1382, Aix-en-Provence, 1988.
 • 2000, Angers : Comte F. (dir), La ménagerie du roi René, Angers, 2000.
 • 2001, Fontevraud : G. Le Goff (ed.), L’Europe des Anjou, aventure des princes angevins du XIIIe au XVe siècle, Paris, 2001.
 • 2004, Angers : Massin Le Goff G. (dir), Hedwige d'Anjou, roi de Pologne (1384-1399), Nantes, 2004.
 • 2006, Budapest - Luxembourg : I. Takács (ed.), with the collaboration of Zs. Jékely, Sz. Papp and Gy, Sigismundus rex et imperator. Art et culture au temps de Sigismond de Luxembourg, 1387-1437. Poszler, Catalogo della mostra: Budapest, Szépművészeti Múzeum, 18 mars - 18 juin 2006; Luxemburg, Musée national d'histoire et d'art, 13 juillet - 15 octobre 2006, Mayence, 2006.
 • 2007, Angers : Leduc-Gueye C., D'intimité d'éternité. La peinture monumentale en Anjou au temps du roi René, Lyon, 2007.
 • 2009, Aix-en-Provence : Roux Cl., René le Bon : portrait d'un roi, Aix-en-Provence, 2009.
 • 2009, Angers : Massin Le Goff G. et Vacquet E. (dir)​, Le roi René, au-delà d'une légende, Angers, 2009.
 • 2009, Angers : Splendeur de l'enluminure. Le roi René et les livres, a cura di M.-E. Gautier, Angers, 2009.
 • 2009, Budapest : Cs. Tóth e R. Sarobe (ed.), Királylányok messzi földröl. Magyarország és Katalónia a középkorban [Princesses de pays lointains. La Hongrie et la Catalogne au Moyen Âge],  Budapest, 2009.
 • 2010, Louvain : L. Watteeuw e J. Van der Stock (eds.), The Anjou Bible : a royal Manuscript revealed. Naples 1340, Paris-Louvain, 2010.
 • 2011, Bari : D. D'Oria (ed.), Gli Angioini e le Puglie: mostra documentaria, Bari, Alliance française, 2010.
 • 2014, Nápoly : P. Leone de Castris (ed.), Ori, argenti, gemme e smalti della Napoli angioina, 1266-1381, Napoli, 2014.
 • 2014-2015, Angers : Vacquet E. (dir), Saint Louis et l'Anjou, Rennes, 2014.
 • 2016, Budapest : J. Benda, V. Kiss, G. Lihończak-Nurek and K. Magyar (eds.), Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban [Sur une route commune. Budapest et Cracovie au Moyen Âge], Budapest, 2016.
 • 2017, Brignoles : Saint Louis d’Anjou, 700 ans de sainteté (1317-2017). Musée du Pays brignolais (Var, France).
 • 2021, Naples : I saperi alla corte di Roberto d’Angiò (Palazzo Du Mesnil, Napoli, mostra virtuale  da ottobre 2021).