Az Anjou-tisztégviselő fogalma

Mit értünk az Anjou-tisztségviselő fogalmán?

Bertrand de Beauvau fegyverzetben.
II. (Anjou) Lajos sírkövének ábrázolása
az angers-i székesegyházban. 1440 k.
Fotó: Bruno Rousseau,
Conservation du patrimoine,
Département de Maine-et-Loire).
 

Anjou-tisztségviselőként tartunk számon minden olyan személyt, aki tényleges vagy névleges kormányzati (döntéshozatali), illetve adminisztratív (végrehajtási) feladatot lát el, és vagy meghatározott funkciót tölt be – amely funkcióhoz adott titulus tartozik, és amelynek ellátását rendszerint jövedelemmel vagy fizetéssel jutalmazzák –, vagy bérel valamely tisztséget, illetve jogot, és valamely, az Anjou-dinasztiákhoz  tartozó fejedelem szolgálatában és nevében működik. Az Anjou-uralkodóházak a következő területeken és időszakokban (a szögletes zárójelben szereplő dátumok a névleges uralmat jelentik) gyakoroltak uralmat:

A központi tisztségviselő az uralkodó (vagy annak helytartója, illetve helyettese) mellett, az ő udvarában, udvartartásában, kápolnájában gyakorolja tisztségét. A helyi vagy tartományi tisztségviselő valamely településen vagy tartományban gyakorolja tisztségét. A helyhez kötött tisztségviselő állandó tisztet lát el valamely igazgatási szervezetben, és rendszerint székhellyel, valamint illetékességi és hatáskörrel bír: feladatát statútumok vagy azokat helyettesítő jogi szabályok határozzák meg. Az utazó tisztségviselő ezzel szemben különleges megbízólevél alapján gyakorolja tisztségét. A megbízólevél meghatározza a küldetés útvonalát és időtartamát, valamint szabályozhatja a földrajzi illetékességet és a hatáskört.