Az Europange projekt bemutatása

A politikai térségek kialakulásának folyamatai:

az Anjouk Európájának példája (XIII–XV. század)

EUROPANGE 2014–2018

 

 

 

 

 

Bertrand de Beauvau címere ezüst mezőben négy
ágaskodó vörös oroszlánnal és hatágú kék
csillaggal. A Holdsarló-lovagrend statútuma
és címereskönyve
(Párizs, BnF, ms. fr. 25204, fol. 45v).

Az EUROPANGE kutatási projekt az Agence Nationale de la Recherche (ANR) támogatásával valósul meg a Saint-étienne-i Egyetemen (Université Saint-Étienne) működő UMR 8584 LEM-CERCOR kivitelezésében. A programban a következő intézmények működnek közre: École française de Rome, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Bergamo, Università del Salento, Università degli Studi di Salerno, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Université de Moncton (Kanada), CERHIO FRE CNRS (Université d’Angers), UMR 7303 TELEMME (Université d’Aix-Marseille), EA 4583 CEMM (Université de Nîmes), UMR 5205 LIRIS (Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'Information, INSA de Lyon).

A modern Európa érdeklődéssel fordul politikai integrációjának módjai és alapjai, valamint az egyes államok és régiók e folyamatban játszott szerepe felé. Számtalan kérdés adódik azokkal az évszázadokon átívelő folyamatokkal kapcsolatban, amelyek közös politikai és igazgatási kultúránk alakulására – ennek meghatározó szakasza volt a középkor utolsó három évszázada – hatással voltak. Ugyanennyire jelen vannak a gondolkodásban azok a lassú képződési folyamatok, amelyek a középkor folyamán nem csupán az államok, de az ellenőrzés és a politikai diskurzus sajátságos módjának a megjelenéséhez is vezettek. A XIII–XIV. század különösen alkalmas ezen jelenségek tanulmányozására: a korszak tanúja azon intézmények, diskurzusok, igazgatási metódusok és tisztségviselői testületek születésének, amelyek a nemzeti és fejedelmi államok kezdeti fejlődését biztosították. Az EUROPANGE projekt a politikai és intézményi konstrukciók egy sajátságos típusával foglalkozik, amely regionális keretek között fejlődött, minden lehetséges kulturális és nyelvi egységen átívelt, s az uralkodó és hivatalnokai számára az igazgatás terén új kihívásokat teremtett. Ez a térben nem folytonos politikai alakulat nem vezethető vissza sem a császársági modellre (mivel a szuverenitás fogalmának elfogadásán nyugszik), sem a gyarmatosítási folyamatokra (amelyek centrumot és perifériát igényelnének), sem egyszerűen a perszonáluniókra. Mivel az új- és a legújabb korban hasonló politikai formációk nem vezettek nemzetállamok kialakulásához, a nemzeti történetírások eleve életképtelennek ítélték őket, és ily módon nem tanúsítottak irántuk figyelmet. Számunkra ugyanakkor nagyon is sok információval szolgálhatnak, amennyiben az egység megteremtésére, a politikai és igazgatásbeli megújulásra való képesség vagy a pragmatizmus szemszögéből fogjuk vallatóra őket. A XIII–XV. századok folyamán az Anjouk uralma alatt álló területek adatokkal kiválóan alátámasztható esettanulmány tárgyát képezhetik. A tisztségviselői kar tanulmányozása révén egy politikai miliő és társadalom születését vizsgálhatjuk: az Anjou-befolyás alatt álló térségekben (Anjou, Maine, Provence, Lotharingia, Dél-Itália és Szicília, Piemont, Lombardia és Toszkána, Magyarország, Lengyelország, Morea, Albánia) górcső alá vehetjük a hivatalnokszemélyzetet – amelynek egy részét klerikusok adják –, annak kapcsolatrendszereit, képzettségét és szakértelmét. A földrajzi térben elszórtan elhelyezkedő és különböző élettartamú államokból álló ország-együttes irányítása komoly kihívás elé állította a politikai vezetést, különösen az igazgatás megszervezése és a közös politikai diskurzus megteremtése terén. Az EUROPANGE prozopográfiai adatbázis a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló összehasonlító vizsgálat alapvető eszközéül szolgál.

 

A projekt közreműködői és partnerei

1. sz. partner

UMR 8584 LEM-CERCOR, Université de Saint-Étienne

PÉCOUT

Thierry

UMR 8584 LEM-CERCOR, Université de Saint-Étienne

FLITI

Ahmad

Université de Nîmes, CEMM, EA 4583 ORTEGA Isabelle

UMR 7303 TELEMME, Université d’Aix-Marseille

BOYER

Jean-Paul

UMR 7303 TELEMME, Université d’Aix-Marseille

VERDON

Laure

2. sz. partner

École française de Rome (EFR)

GIOANNI

SAVY

Stéphane

Pierre

Université de Moncton (Canada) BONNAUD Jean-Luc
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK) CSUKOVITS Enikő

Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (Olaszország)

MORELLI

Serena

Università degli Studi di Bergamo (Olaszország)

RAO

Riccardo
École française de Rome (EFR) BUFFO Paolo
Università degli Studi di Salerno (Olaszország) SANTORO Alfredo
École française de Rome (EFR) SILVESTRI Alessandro
École française de Rome (EFR) TERENZI Pierluigi

Archivio di Stato di Napoli (Olaszország)

BELLI

Carolina

Università del Salento (Italie)

SOMAINI

Francesco

3. sz. partner

CERHIO (FRE CNRS), Université d’Angers

MATHIEU

Isabelle

CERHIO (FRE CNRS), Université d’Angers

MATZ

Jean-Michel

EA CRULH, Université de Lorraine

SCHNEIDER

Hélène

EA CRULH, Université de Lorraine

DAUPHANT

Léonard

4. sz. partner

UMR 5205 LIRIS, Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'Information, Insa de Lyon

MIQUEL

Maryvonne

UMR 5205 LIRIS, Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'Information, Insa de Lyon

TCHOUNIKINE

Anne

 

 

A tisztségviselőkkel kapcsolatos egyéb prozopográfiai és életrajzi adattárak